direct naar inhoud van Artikel 15 Tuin-2
Plan: Overtoomse Veld
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1008BPSTD-OH01

Artikel 15 Tuin-2

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin-2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. tuinen;
 • b. speelvoorzieningen;
 • c. voetpaden;
 • d. rijwielstallingen;
 • e. parkeren.
15.2 Bouwregels
15.2.1 Algemeen

Op en onder de in lid 15.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat gebouwen uitsluitend zijn toegestaan ten behoeve van:

 • a. parkeren.
15.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen ten behoeve van parkeren:
  • 1. situering: uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - parkeergarage 1' en 'specifieke vorm van verkeer - parkeergarage 3;
  • 2. maximum bebouwingspercentage: 100% van het aanduidingsvlak;
  • 3. maximale bouwhoogte 'specifieke vorm van verkeer - parkeergarage 1': zoals met de aanduiding 'maximale bouwhoogte' staat aangegeven;
  • 4. maximum bouwhoogte 'specifieke vorm van verkeer - parkeergarage 3': uitsluitend als souterrain, tenzij met de aanduiding 'maximale bouwhoogte' anders staat aangegeven.
15.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. maximum bouwhoogte: 2 meter.
15.3 Specifieke gebruiksregels

Voor de in lid 15.1 genoemde gronden gelden de volgende regels:

 • a. voor de situering van parkeren geldt: uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - parkeergarage 1' en 'specifieke vorm van verkeer - parkeergarage 3' in gebouwen.