direct naar inhoud van Artikel 17 Verkeer-1
Plan: Overtoomse Veld
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1008BPSTD-OH01

Artikel 17 Verkeer-1

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer-1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. verkeersareaal;
 • b. parkeren;
 • c. groen;
 • d. speelvoorzieningen;
 • e. water.
17.2 Bouwregels
17.2.1 Algemeen

Op en onder de in lid 17.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat gebouwen uitsluitend zijn toegestaan ten behoeve van:

 • a. parkeren.
17.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen ten behoeve van parkeren:
  • 1. situering: uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - parkeergarage 1' en 'specifieke vorm van verkeer - parkeergarage 4;
  • 2. maximum bebouwingspercentage: 100% van het aanduidingsvlak;
  • 3. maximum bouwhoogte 'specifieke vorm van verkeer - parkeergarage 1': zoals met de aanduiding 'maximale bouwhoogte' staat aangegeven;
  • 4. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - parkeergarage 4': uitsluitend onder maaiveld.
17.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. maximum bouwhoogte: 6 meter.