direct naar inhoud van Artikel 18 Verkeer-2
Plan: Overtoomse Veld
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1008BPSTD-OH01

Artikel 18 Verkeer-2

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer-2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. autosnelwegen;
  • b. verkeersareaal;
  • c. groen.
18.2 Bouwregels
18.2.1 Algemeen

Op en onder de in lid 18.1 genoemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming worden gebouwd.

18.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

  • a. maximum bebouwingspercentage: 10%;
  • b. maximum bouwhoogte lichtmasten, gemeten van het wegdek van de autosnelweg: 20 meter;
  • c. maximum bouwhoogte overige bouwwerken geen gebouwen zijnde, gemeten van het wegdek van de autosnelweg: 12 meter.
18.2.3 Onderdoorgang

Ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - onderdoorgang snelweg’ geldt dat er boven de rijbaan een vrije doorrijhoogte van 4,20 meter beschikbaar moet zijn. Tot deze hoogte mag geen bebouwing mag worden opgericht, behoudens de voor de hoger opgaande bebouwing benodigde ondersteuningsconstructies.