direct naar inhoud van Artikel 19 Verkeer-3
Plan: Overtoomse Veld
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1008BPSTD-OH01

Artikel 19 Verkeer-3

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer-3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. spoorwegen;
  • b. openbaar vervoerstations;
  • c. verkeersareaal;
  • d. groen.
19.2 Bouwregels
19.2.1 Algemeen

Op en onder de in lid 19.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat gebouwen uitsluitend zijn toegestaan binnen bouwvlakken.

19.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

  • a. maximum bebouwingspercentage binnen het bouwvlak: 100%;
  • b. maximum bouwhoogte: zoals met de aanduiding 'maximale bouwhoogte' staat aangegeven, gemeten vanaf bovenkant van de spoorstaaf.
19.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

  • a. maximum bouwhoogte lichtmasten, bovenleidingsmasten, wegbewijzeringsportalen en vergelijkbare bouwwerken geen gebouwen zijnde: 12 meter, gemeten vanaf bovenkant spoorstaaf;
  • b. maximum bouwhoogte overige bouwwerken geen gebouwen zijnde: 6 meter; gemeten vanaf bovenkant spoorstaaf.
19.2.4 Onderdoorgang

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - onderdoorgang spoorbaan', geldt dat er boven de rijbaan een vrije doorrijhoogte van 4,20 meter beschikbaar moet zijn. Tot deze hoogte mag geen bebouwing mag worden opgericht, behoudens de voor de hoger opgaande bebouwing benodigde ondersteuningsconstructies.

19.3 Specifieke gebruiksregels

Voor de in lid 1 genoemde gronden gelden de volgende regels:

  • a. voor de situering van openbaar vervoerstations geldt: uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'openbaar vervoerstation'.