direct naar inhoud van Artikel 24 Gemengd-uit te werken
Plan: Overtoomse Veld
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1008BPSTD-OH01

Artikel 24 Gemengd-uit te werken

24.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd-uit te werken' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. maatschappelijke voorzieningen;
 • c. bedrijven;
 • d. kantoren;
 • e. aan-huis-verbonden beroepen;
 • f. short stay;
 • g. tuinen;
 • h. groen;
 • i. verkeerareaal;
 • j. parkeren.
24.2 Uitwerkingsregels

Het dagelijks bestuur werkt het plan uit overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening en met in achtneming van de volgende regels:

 • a. voor wonen geldt: maximum aantal woningen: 100;
 • b. voor bedrijven, kantoren en maatschappelijke voorzieningen geldt:
  • 1. situering: uitsluitend in de eerste bouwlaag aan de Jan Tooropstraat;
  • 2. maximum bruto vloeroppervlak: 1.000 m².
 • c. voor parkeren geldt:
  • 1. als souterrain en/of de daarboven gelegen bouwlaag;
  • 2. situering ontsluiting: uitsluitend vanaf de Karel Klinkenbergstraat;
  • 3. parkeernorm bedrijven en kantoren: maximaal 1 parkeerplaats per 125 m2 bruto vloeroppervlak.
24.3 Bouwregels
24.3.1 Algemeen

Op en onder de in lid 24.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming.

24.3.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. maximum bebouwingspercentage: 100%;
 • b. maximum bouwhoogte: zoals met de aanduiding 'maximale bouwhoogte' staat aangegeven;
 • c. maximum bouwhoogte gebouwen ten behoeve van parkeren: 3 meter.
24.3.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. maximum bouwhoogte: 2 meter.
24.3.4 Gevels
 • a. Het bouwen van een woning is uitsluitend toegestaan indien deze woning is voorzien van een stille zijde.
24.3.5 Voorlopig bouwverbod

Op de in lid 24.1 genoemde gronden mag slechts worden gebouwd in overeenstemming met een in werking getreden uitwerkingsplan.