direct naar inhoud van Artikel 5 Gemengd-2
Plan: Overtoomse Veld
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1008BPSTD-OH01

Artikel 5 Gemengd-2

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd-2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke voorzieningen;
 • b. bedrijven;
 • c. dienstverlening;
 • d. kantoren, doch niet op het adres Derkinderenstraat 80;
 • e. horeca van categorie 1;
 • f. verkeersareaal;
 • g. parkeren.
5.2 Bouwregels
5.2.1 Algemeen

Op en onder de in lid 5.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat gebouwen uitsluitend zijn toegestaan binnen bouwvlakken.

5.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. maximum bebouwingspercentage binnen het bouwvlak: 100%;
 • b. maximum bouwhoogte: zoals met de aanduiding 'maximale bouwhoogte' staat aangegeven.
5.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. maximum bouwhoogte: 2 meter.
5.3 Specifieke gebruiksregels

Voor de in lid 5.1 genoemde gronden gelden de volgende regels:

 • a. voor de situering van horeca van categorie 1 geldt: uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 1';
 • b. voor maatschappelijke voorzieningen geldt:
  • 1. geluidgevoelige maatschappelijke voorzieningen, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder zijn niet toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - geen geluidsgevoelige bestemmingen';
  • 2. gevoelige bestemmingen, zoals bedoeld in het Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen) zijn niet toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - geen gevoelige bestemmingen'.