direct naar inhoud van Artikel 6 Gemengd-3
Plan: Overtoomse Veld
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1008BPSTD-OH01

Artikel 6 Gemengd-3

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd-3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. maatschappelijke voorzieningen;
 • c. speelvoorzieningen;
 • d. aan-huis-verbonden beroep;
 • e. short stay;
 • f. parkeren;
 • g. verkeersareaal.
6.2 Bouwregels
6.2.1 Algemeen

Op en onder de in lid 6.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat gebouwen uitsluitend zijn toegestaan binnen bouwvlakken, met uitzondering van gebouwen ten behoeve van:

 • a. parkeren.
6.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. maximum bebouwingspercentage binnen het bouwvlak: 100%;
 • b. maximum bouwhoogte: zoals met de aanduiding 'maximale bouwhoogte' staat aangegeven;
 • c. gebouwen ten behoeve van parkeren: tevens ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van verkeer - parkeergarage 3’, buiten het bouwvlak, uitsluitend als souterrain.
6.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. maximum bouwhoogte: 2 meter.
6.3 Specifieke gebruiksregels

Voor de in lid 6.1 genoemde gronden gelden de volgende regels:

 • b. voor de situering van parkeren geldt: uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - parkeergarage 3', in het souterrain.