direct naar inhoud van Artikel 7 Gemengd-4
Plan: Overtoomse Veld
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1008BPSTD-OH01

Artikel 7 Gemengd-4

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd-4' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. maatschappelijke voorzieningen;
 • c. dienstverlening;
 • d. kantoren;
 • e. bedrijven;
 • f. detailhandel;
 • g. aan-huis-verbonden beroepen;
 • h. short stay;
 • i. bergingen;
 • j. verkeersareaal;
 • k. parkeren.
7.2 Bouwregels
7.2.1 Algemeen

Op en onder de in lid 7.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat gebouwen uitsluitend zijn toegestaan binnen bouwvlakken, met uitzondering van gebouwen ten behoeve van:

7.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. maximum bebouwingspercentage binnen het bouwvlak: 100%;
 • b. maximum bouwhoogte: zoals met de aanduiding 'maximale bouwhoogte' staat aangegeven;
 • c. gebouwen ten behoeve van parkeren: tevens buiten het bouwvlak, in maximaal één bouwlaag onder maaiveld.
7.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. maximum bouwhoogte: 2 meter.
7.3 Specifieke gebruiksregels

Voor de in lid 7.1 genoemde gronden gelden de volgende regels:

 • a. voor de situering van wonen en short stay geldt: uitsluitend op de tweede en hogere bouwlagen;
 • b. voor de situering van bedrijven, detailhandel, dienstverlening, kantoren en maatschappelijke voorzieningen geldt: uitsluitend in de eerste bouwlaag;
 • c. voor de situering van parkeren geldt: uitsluitend onder maaiveld;
 • d. voor de situering van supermarkten geldt: uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt';
 • e. maximum aantal vestigingen van supermarkten zoals bedoeld onder d bedraagt: 1;
 • f. maximum vestigingsgrootte detailhandel, met uitzondering van supermarkten, bedraagt: 500 m².