direct naar inhoud van Artikel 8 Gemengd-5
Plan: Overtoomse Veld
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1008BPSTD-OH01

Artikel 8 Gemengd-5

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd-5' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. maatschappelijke voorzieningen;
 • c. kantoren;
 • d. bedrijven;
 • e. dienstverlening;
 • f. horeca van categorie 1 en 2;
 • g. detailhandel;
 • h. aan-huis-verbonden beroepen;
 • i. short stay;
 • j. bergingen;
 • k. verkeersareaal;
 • l. parkeren.
8.2 Bouwregels
8.2.1 Algemeen

Op en onder de in lid 8.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat gebouwen uitsluitend zijn toegestaan binnen bouwvlakken.

8.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. maximum bebouwingspercentage binnen het bouwvlak: 100%;
 • b. maximum bouwhoogte: zoals met de aanduiding 'maximale bouwhoogte' staat aangegeven;
 • c. gebouwen ten behoeve van parkeren: ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van verkeer - parkeergarage 4', in maximaal één bouwlaag onder maaiveld.
8.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. maximum bouwhoogte: 2 meter.
8.2.4 Onderdoorgang

Ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - onderdoorgang laag’ geldt dat tot aan de vloer van de tweede bouwlaag geen bebouwing mag worden opgericht, behoudens voor hoger gelegen bouwlagen benodigde ondersteuningsconstructies.

8.3 Specifieke gebruiksregels

Voor de in lid 8.1 genoemde gronden gelden de volgende regels:

 • a. voor de situering van wonen geldt: uitsluitend op de tweede en hogere bouwlagen;
 • b. voor de situering van bedrijven, detailhandel, dienstverlening, horeca van categorie 1 en 2, kantoren en maatschappelijke voorzieningen geldt: uitsluitend in de eerste bouwlaag;
 • c. voor de situering van parkeren geldt: uitsluitend onder maaiveld;
 • d. voor de situering van supermarkten geldt: uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt';
 • e. maximum aantal vestigingen van supermarkten zoals bedoeld onder d bedraagt: 1;
 • f. maximum vestigingsgrootte detailhandel, met uitzondering van supermarkten, bedraagt: 500 m².