direct naar inhoud van Artikel 16 Tuin
Plan: Nieuwe Meer e.o.
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1108BPSTD-OW01

Artikel 16 Tuin

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. tuinen;
  • b. ongebouwde parkeervoorzieningen ten dienste van de bestemming 'Wonen - 1'.
16.2 Bouwregels
16.2.1 Algemeen

Op en onder de in 16.1 genoemde gronden mag slechts worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde bestemming.

16.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

  • a. maximum bouwhoogte: 2 meter.
16.3 Specifieke gebruiksregels

Als strijdig gebruik zoals bedoeld in 34.1 wordt in ieder geval verstaan het gebruik van de in 16.1 bedoelde gronden voor ongebouwde parkeervoorzieningen anders dan ten dienste van de bestemming 'Wonen - 1'.