direct naar inhoud van Artikel 23 Wonen - 2
Plan: Nieuwe Meer e.o.
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1108BPSTD-OW01

Artikel 23 Wonen - 2

23.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woningen met inbegrip van bijbehorende bouwwerken, technische ruimtes en andere nevenruimten;
 • b. ruimten ten behoeve van uitoefening van huisgebonden beroepen;
 • c. short stay;

met de daarbij behorende:

 • d. fietsparkeervoorzieningen;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. tuinen en erven ten behoeve van de in dit lid genoemde gebruiksvormen.
23.2 Bouwregels
23.2.1 Algemeen

Op en onder in 23.1 genoemde gronden mag slechts worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde bestemming.

23.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. maximum aantal woningen: zoals aanwezig is op de eerste dag van de ter visie legging van het ontwerp bestemmingsplan;
 • b. hoofdgebouwen zijn uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan;
 • c. maximum bebouwingspercentage bouwvlak: 100%;
 • d. maximum goot- en bouwhoogte: zoals met de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' staat aangegeven;
 • e. buiten het bouwvlak gelden de volgende regels:
  • 1. gezamenlijke oppervlakte bijbehorende bouwwerken per woning: maximaal 50 m²;
  • 2. bebouwingspercentage: maximaal 60% van het bij de woning behorende bouwperceel;
  • 3. bouwhoogte bijbehorende bouwwerken : maximaal 3 meter;
  • 4. situering aan- en uitbouwen: achter de voorgevel van de woning.
23.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. maximum bouwhoogte: 2 meter.