direct naar inhoud van Artikel 10 Groen
Plan: Landelijk Noord
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.N0910BPSTD-OW01

Artikel 10 Groen

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. beplantingen, plantsoenen, bermen, speelvoorzieningen en voet- en fietspaden;
  • b. ter plaatse van de aanduiding 'steiger': een steiger voor één of meerdere boten;
  • c. ter plaatse van de aanduiding 'terras': een terras ten dienste van een horecabestemming;
  • d. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals water.

10.2 Bouwregels

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 3 m.