direct naar inhoud van Artikel 18 Recreatie - Verblijfsrecreatie
Plan: Landelijk Noord
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.N0910BPSTD-OW01

Artikel 18 Recreatie - Verblijfsrecreatie

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. verblijfsrecreatie in recreatiewoningen;
  • b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groenvoorzieningen en water.

18.2 Bouwregels
18.2.1 Algemene bouwregels

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming worden gebouwd:

  • a. gebouwen, uitgezonderd bedrijfswoningen;
  • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

met dien verstande dat:

  • c. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van erf- en terreinafscheidingen uitsluitend binnen het bouwvlak zijn toegestaan.

18.2.2 Bouwregels ten behoeve van gebouwen
  • a. Per bestemmingsvlak is ten hoogste 1 recreatiewoning toegestaan.
  • b. Het bouwvlak mag volledig worden bebouwd.
  • c. De bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste 3 m.

18.2.3 Bouwregels ten behoeve van bouwwerken, geen gebouwen zijnde
  • a. De bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt ten hoogste 1 m.
  • b. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m.

18.3 Specifieke gebruiksregel

Permanente bewoning van de recreatiewoning is niet toegestaan.