direct naar inhoud van Artikel 37 Algemene aanduidingsregels
Plan: Landelijk Noord
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.N0910BPSTD-OW01

Artikel 37 Algemene aanduidingsregels

37.1 Wro-zone-wijzigingsgebied 1

In aanvulling op hoofdstuk 2 geldt dat het dagelijks bestuur ter plaatse van de aanduiding 'Wro-zone-wijzigingsgebied 1' de bestemming Wonen kunnen wijzigen in de bestemming Horeca en de bestemming Maatschappelijk met inachtneming van het volgende:

  • a. de functie mag uitsluitend binnen het bouwvlak plaatsvinden;
  • b. er mogen na toepassing van de wijzigingsbevoegdheid geen nieuwe gebouwen worden gebouwd en bestaande gebouwen mogen niet worden uitgebreid;
  • c. planwijziging naar de bestemming Horeca wordt uitsluitend toegestaan indien de horecafunctie valt binnen de horecacategorie¬†III of IV;
  • d. indien de bestemming Wonen wordt gewijzigd in de bestemming Horeca, dient de bestemming van het gehele bouwvlak gewijzigd te worden in de bestemming Horeca, en voorzien te worden van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca-4' waaruit blijkt dat alleen horeca vallend onder horecacategorie IV is toegestaan of voorzien te worden van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca-3' waaruit blijkt dat alleen horeca vallende onder horecacategorie III is toegestaan;
  • e. indien de bestemming Wonen wordt gewijzigd in de bestemming Maatschappelijk dient de bestemming van het gehele bouwvlak gewijzigd te worden in de bestemming Maatschappelijk;
  • f. parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden, binnen het bestemmingsvlak dan wel dient op andere wijze te worden zeker gesteld dat in de parkeerbehoefte kan worden voorzien.