direct naar inhoud van Artikel 10 Gemengd - 7
Plan: Weesperzijdestrook
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1205BPSTD-OW01

Artikel 10 Gemengd - 7

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Gemengd - 7 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

10.2 Bouwregels

Op de in lid 10.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, waarbij de volgende regels gelden.

10.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

  • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
  • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte niet meer bedragen dan aangegeven.
10.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt een maximale bouwhoogte van 3 m.

10.3 Specifieke gebruiksregels

Voor de in artikel 10.1 genoemde gronden gelden de volgende gebruiksbepalingen:

  • a. de functies als bedoeld in lid 10.1, sub a tot en met g, zijn uitsluitend op de eerste bouwlaag en in het entresol toegestaan;
  • b. de functie horeca 1 genoemd in lid 2.1, sub d mag uitsluitend ter plaatse van de Wibautstraat worden gerealiseerd;
  • c. de functie als bedoeld in lid 10.1, sub h, is uitsluitend vanaf de tweede bouwlaag toegestaan;
  • d. de functie als bedoeld in lid 10.1, sub i, is, met uitzondering van de in- en uitritten, toegangen en hellingsbanen, uitsluitend toegestaan in een kelder, met maximaal 2 parkeerlagen, beneden peil;
  • e. de brutovloeroppervlakte van de functies bedoeld in lid 10.1, onder d, mag maximaal 300 m2 per perceel bedragen.