direct naar inhoud van Artikel 19 Verkeer
Plan: Weesperzijdestrook
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1205BPSTD-OW01

Artikel 19 Verkeer

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen, straten en pleinen;
 • b. voet- en fietspaden;
 • c. ongebouwde parkeervoorzieningen en in- en uitritten;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk' tevens voor maatschappelijke voorzieningen;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - horeca onder viaduct' tevens voor horeca van categorie 4;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' tevens een ondergrondse parkeervoorziening;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - trambaan' tevens een trambaan;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - voetbalkooi' tevens een voetbalkooi;
 • i. bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen zoals groen- en speelvoorzieningen, terrassen, water, bruggen, warmte-koudeopslag en nutsvoorzieningen.
19.2 Bouwregels

Op de in lid 19.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, waarbij de volgende regels gelden.

19.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan aangegeven.
19.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de hoogte van lichtmasten bedraagt ten hoogste 12 m;
 • b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 3 m bedragen.