direct naar inhoud van Artikel 12 Recreatie - Volkstuin
Plan: Don Bosco en Park Frankendael
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1102BPSTD-OH01

Artikel 12 Recreatie - Volkstuin

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Recreatie - Volkstuin aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. volkstuinen;
 • b. dagrecreatie;
 • c. bestaande parkeervoorzieningen;
 • d. bij deze bestemmingen behorende tuinen en erven, paden en wegen, nutsvoorzieningen, groen en water.
12.2 Bouwregels

Op de in lid 12.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, waarbij de volgende regels gelden.

12.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' de goot- en bouwhoogte niet meer mag bedragen dan aangegeven;
 • c. in afwijking van het bepaalde onder a mag per volkstuin maximaal één gebouw worden gebouwd waarbij:
  • 1. de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 30 m²;
  • 2. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 4 m.
12.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde, geldt een maximale bouwhoogte van 2 m.