direct naar inhoud van Artikel 16 Verkeer
Plan: Don Bosco en Park Frankendael
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1102BPSTD-OH01

Artikel 16 Verkeer

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. wegen, straten en pleinen;
  • b. voet- en fietspaden;
  • c. ongebouwde parkeervoorzieningen en in- en uitritten;
  • d. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg' een verkooppunt van motorbrandstoffen zonder lpg;
  • e. bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen zoals groen- en speelvoorzieningen, water, nutsvoorzieningen met uitzondering van verkooppunten voor motorbrandstoffen.
16.2 Bouwregels

Op de in lid 16.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, waarbij de volgende regels gelden.

16.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
  • a. de hoogte van lichtmasten en voor de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer mag ten hoogste 12 m bedragen;
  • b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 3 m bedragen.