direct naar inhoud van Artikel 17 Water
Plan: Don Bosco en Park Frankendael
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1102BPSTD-OH01

Artikel 17 Water

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Water aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. waterwegen;
  • b. waterkering;
  • c. waterberging;
  • d. waterhuishouding;
  • e. waterstaatkundige werken;
  • f. ter plaatse van de aanduiding 'brug' tevens voor een brug;
  • g. bij deze bestemming behorende nutsvoorzieningen en groen.
17.2 Bouwregels

Op de in lid 17.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, waarbij de volgende regels gelden.

17.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt een maximale bouwhoogte van 6 m.