direct naar inhoud van Artikel 4 Detailhandel - Tuincentrum
Plan: Don Bosco en Park Frankendael
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1102BPSTD-OH01

Artikel 4 Detailhandel - Tuincentrum

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Detailhandel - Tuincentrum aangewezen gronden zijn bestemd voor:

4.2 Bouwregels

Op de in lid 4.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, waarbij de volgende regels gelden.

4.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

  • a. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak;
  • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte niet meer bedragen dan aangegeven.
4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt een maximale bouwhoogte van 5 m.

4.3 Specifieke gebruiksregels

4.3.1 Ondergeschikte horeca

Voor de functie als bedoeld in artikel 4.1 onder b geldt dat maximaal 10% van het verkoopvloeroppervlak van het tuincentrum gebruikt mag worden voor ondergeschikte horeca.

4.3.2 Nevenassortiment

Voor de functie als bedoeld in artikel 4.1 onder a geldt dat het nevenassortiment van een tuincentrummaximaal 20% van het verkoopvloeroppervlak mag bedragen.