direct naar inhoud van Artikel 7 Gemengd - 3
Plan: Don Bosco en Park Frankendael
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1102BPSTD-OH01

Artikel 7 Gemengd - 3

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Gemengd - 3 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. dienstverlening;
  • b. kantoor;
  • c. detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de eerste bouwlaag, het souterrain en/of de kelder;
  • d. bij deze bestemming behorende tuinen en erven, parkeervoorzieningen, wegen, voet- en fietspaden, nutsvoorzieningen, groen en water.
7.2 Bouwregels

Op de in lid 7.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, waarbij de volgende regels gelden.

7.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

  • a. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak;
  • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte niet meer bedragen dan aangegeven.

7.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt een maximale bouwhoogte van 3 m.

7.3 Specifieke gebruiksregels

Voor de functie als bedoeld in artikel 7.1 onder c geldt een maximum bruto vloeroppervlak per detailhandelsvestiging van 300 m².