direct naar inhoud van Artikel 12 Groen
Plan: Cruquius
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1204BPSTD-OH01

Artikel 12 Groen

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groen;
 • b. fiets- en/of voetpaden;
 • c. speelvoorzieningen;
 • d. water, waterstaatsdoeleinden en oevervoorzieningen;
 • e. nutsvoorzieningen;
 • f. kunstwerken ten behoeve van weg- en waterbouw;
 • g. objecten van beeldende kunst;
 • h. bergingen ter plaatse van de bouwaanduiding 'bijgebouw'.
12.2 Bouwregels
12.2.1 Algemeen

Op en onder de in 12.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat gebouwen enkel toegestaan zijn ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouw'.

12.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouw' gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. maximale bouwhoogte: zoals op de verbeelding is aangegeven;
 • c. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd.
12.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de hoogte van lichtmasten bedraagt maximaal 12 m1;
 • b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 6 m1.