direct naar inhoud van Artikel 20 Wonen
Plan: Cruquius
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1204BPSTD-OH01

Artikel 20 Wonen

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. aan-huis-verbonden beroepen en -bedrijven;
 • c. short-stay;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie IV' is horeca IV toegestaan in de eerste bouwlaag;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - tuindak' is parkeren op maaiveld toegestaan, op het bovengelegen dak zijn terrassen/tuinen toegestaan;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' is een parkeergarage toegestaan in het souterrain en/of de kelder;

met de daarbij behorende:

 • g. in- en uitritten;
 • h. tuinen en erven;
 • i. bijbehorende bouwwerken;
 • j. nutsvoorzieningen;
 • k. groen;
 • l. water;
 • m. kunstwerken ten behoeve van weg- en waterbouw.
20.2 Bouwregels
20.2.1 Algemeen

Op en onder de in 20.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming.

20.2.2 Gebouwen

Voor bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. maximale bouwhoogte: zoals op de verbeelding is aangegeven;
 • c. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
 • d. uitsluitend bestaande kelders en souterrains zijn toegestaan.
20.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - daktuin' bedraagt maximaal 4 m1;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 2 m1.
20.2.4 Onderdoorgang

In aanvulling op het bepaalde in 20.2.2 gelden de volgende regels:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - onderdoorgang 1' mag tot aan de vloer van de tweede bouwlaag geen bebouwing worden opgericht behoudens de voor de hoger opgaande bebouwing benodigde ondersteuningsconstructies, mits minimaal 80% van de breedte van de betreffende aanduiding vrij blijft van ondersteuningsconstructies;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - onderdoorgang 2' mag tot aan de vloer van de derde bouwlaag geen bebouwing worden opgericht behoudens de voor de hoger opgaande bebouwing benodigde ondersteuningsconstructies, mits minimaal 80% van de breedte van de betreffende aanduiding vrij blijft van ondersteuningsconstructies.
20.3 Specifieke gebruiksregels
20.3.1 Specifieke gebruiksregels

Voor het in 20.1 bedoelde gebruik gelden de volgende specifieke gebruiksregels:

 • a. voor de aan-huis-verbonden beroepen en -bedrijven geldt dat maximaal 40% van het grondvloeroppervlak van de woning en bijbehorende bouwwerken met een maximum van 60 m² ten behoeve van deze functies gebruikt mag worden;
 • b. voor de aan-huis-verbonden bedrijven geldt het bepaalde in 26.2.